ASTROLOGIA

ASTROLOGIA · 04/04/2020
L'astrologia és una eina simbòlica que descriu la realitat interna de les coses. Els símbols s'han utilitzat des de sempre per poder captar essències difícils d'explicar amb llenguatges més coneguts com puguin ser el discurs escrit o parlat. La mitologia, per exemple, també utilitza símbols per poder transmetre experiències que no encaixen amb d'altres discursos. La bona poesia fa la mateixa funció: arriba a llocs inaccessibles amb un llenguatge que va més enllà de les paraules...