reforç

El Compàs es centra en fer un treball ferm i enriquidor pel que fa a dues àrees vertebradores: les matemàtiques i les llengües.  Són dos camps que permeten un desplegament posterior de totes les altres àrees del coneixement perquè aporten eines valuoses: la capacitat d'abstraure, d'intercanviar, de connectar, d'investigar i d'expressar. 

Les classes s'estructuren en sessions d'una hora setmanal individual, o bé, en grups molt reduïts d'alumnes.

El Compàs oferta tres modalitats possibles:

  • Matemàtiques 
  • Llengua
  • Reforç mixt (mates + llengua) 

El Compàs es marca uns objectius en funció del nivell i s'assegura que allò que s'ensenya cobreixi i ampliï les competències bàsiques acadèmiques.

 

 


aprendre és una pràctica i una curiositat constant
La plasticitat neuronal en l'infant i en l'adolescent és elevada i, si s'abona, en resulten intel·ligències saludables, fortes i creatives


llengua

La llengua ens ofereix l' oportunitat d'expressar-nos i comunicar-nos amb els altres. Així, ens permet donar forma a tot allò que està dins nostre perquè, des de fora, pugui ser observat, compartit i contrastat. La llengua connecta els individus i fa possible l'enriquiment mutu. Quan l'infant i l'adolescent pot compartir allò que està a dins seu o bé, pot comprendre les creacions dels altres es sent feliç i eficaç. Això és un vertader diàleg lingüístic interactiu.

En aquest sentit, El Compàs potencia les eines lingüístiques (independentment que la llengua sigui la catalana o la castellana) perquè cadascú sigui l'artista de si mateix. Fa especial incidència en:

  • Estratègies de creació lingüístiques (orals i escrites).
  • L'ortografia.
  • La memòria lingüística.
  • Una ampliació extensa del vocabulari català i castellà.
  • Les estructures lògiques de la llengua.

Potenciant aquestes eines l'alumne es sent més valent davant dels intercanvis amb els altres i els resultats acadèmics lingüístics milloren.

matemàtiques

Les matemàtiques han de ser una experiència que aporti autoestima a l'alumne. Tant és així que les matemàtiques i el pensament lògic són indissociables i, per tant, enfortint el pensament lògic, s'enforteix l'autoestima. 

El Compàs ofereix una estructuració progressiva de continguts matemàtics i una descoberta i una experimentació constant d'aquests. En aquest sentit, el Compàs dóna la possibilitat als infants i als adolescents de créixer amb les matemàtiques, d'estimar-les i de construir una molt bona plataforma lògica a partir de la qual podran estructurar els seus estudis posteriors. 

El reforçament de "l'autoestima matemàtica" incideix directament en una millora de les matemàtiques acadèmiques i obre nous escenaris per a la curiositat i la salut científica.tots els alumnes del compàs disposen d'un servei d'atenció i de segument individualitzat per resoldre dubtes acadèmics