Teràpia i orientació per a nens i adolescents

La infància i l'adolescència són moments clau per  forjar una bona autoestima i per aprendre a gestionar sanament les emocions. 

Moltes vegades, els infants i els adolescents mostren comportaments que són difícils de pair des del punt de vista de l'adult i dels pares. Sovint, aquests comportaments queden etiquetats o identificats com a transtorns psicològics. Aquesta etiqueta és útil per comprendre i analitzar la situació, però és important saber anar més enllà i buscar remeis personalitzats per a cada nen, nena o adolescent.

Els infants i els adolescents necessiten un bon suport per part de l'adult per sentir-se acollits, compresos, estimats i relaxats. Si és així, la personalitat floreix i dóna fruit. El Compàs ofereix aquest suport i aporta les estratègies necessàries per desplegar-les dins de la família. Així mateix, també proporciona pautes per a l'escola o per a l'institut.

 

 tots els clients del compàs disposen d'un servei d'atenció i d'acompanyament (reforç de la teràpia, fast coach, suport emocional ...)