sensibilització i iniciació musical


Les sessions de  sensibilització i iniciació musical són la primera presa de contacte dels infants més petits amb el món musical  Agrupem nens i nenes d´edats compreses entre 2 i 5 anys . En aquesta franja d´edat no parlarem de nivells sinó que distribuïm a la mainada en funció del seu grau de desenvolupament general. Per tant, tenim un primer grup de sensibilització  i un segon grup d´iniciació.

Aquest aprenentatge musical inicial es durà a terme a través de les següents activitats:

  • Entonant i reproduint sons amb la pròpia veu i amb diversos instruments.
  • Cantant cançons.
  • Movent el  cos lliurement o bé de manera dirigida, tot seguint uns patrons musicals melòdics i rítmics concrets.
  • Identificant el timbre i el corresponent nom dels diferents instruments treballats.
  • En el grup d´Iniciació es comença una primera identificació dels codis amb els quals es representa el llenguatge musical (notes i ritmes).
  • Tocant petites peces en conjunt amb instruments.