llenguatge musical i conjunt instrumental: nivells I-IV


El Compàs estructura l´aprenentatge del llenguatge musical en quatre nivells amb els quals garantim una programació de continguts musicals de nivell elemental. A partir d´aquest moment, si l´alumne/a vol continuar els seus estudis musicals de manera rigurosa haurà d´accedir a les classes de preparació per a les proves d´accés al grau mitjà. 

Les activitats que es desenvolupen a cada nivell són les següents:

  • Aprenentatge pràctic dels continguts teòrics i fonamentals del llenguatge musical.
  • Conjunt instrumental.
  • Composició.